Baltos žiežirbos

Baltos žiežirbos
Tipas: Kerai
Šviesa: Balta
Efektas: Paleidžia baltų žiežirbų srovę

Aprašymas

Baltų žiežirbų kerai paleidžia baltų žiežirbų srovę iš lazdelės galo. Šie kerai gali būti naudojami dvikovoje kaip smulkus burtas puolimui. Jei kerai panaudojami šalia ir jais sukuriamas didelis kiekis žiežirbų, darosi sunku matyti ir kvėpuoti.

- Sekundantas tęs dvikovą, jei tu žūsi, - ramiai atsakė Ronis, pagaliau užguldamas lėkštę. Pamatęs Hario išraišką, paaiškino: - Žūstamą tikrose dvikovose, supranti? Kai kaunasi tikri burtininkai. Tu su Smirdžiumi nebent paleisite į kits kitą žiežirbas.