Morsmordre

Morsmordre
Tamsos ženklo išbūrimas
Tipas: Prakeiksmai
Šviesa: Žalia
Efektas: Išburia tamsos ženklą danguje

Aprašymas

Išburia tamsos ženklą danguje. Voldemorto laikais šiuos kerus naudodavo Mirties Valgytojai kaip ženklą, kad įvykdė tamsos valdovo užduotį.

Ūmiai tylą perskrodė lig tol negirdėtas balsas; ne, ne išgąstingas, o veikiau skelbiantis užkeikimą. - MORSMORDRE! Ir tada iš tamsos, kurioje Haris veltui bandė ką nors įžiūrėti, purptelėjo kažkas didelis, žalias ir spindintis. Tas daiktas pakilo virš medžių ir šovė į dangų.


Istorija

Morsmordre prakeiksmą sukūrė Tomas Marvolas Ridlis ir jis ilgainiui tapo Mirties Valgytojų parašu, naudojamu įvykdžius ataką ir norint įbauginti burtininkų bendruomenę.

Žodžio kilmė

Burtažodis yra kilęs iš lotyniško žodžio mors, reiškiančio mirtį, ir mordere, reiškiančio įkandimą.