Reducto

Reducto
Sutratinimo kerai
Tipas: Prakeiksmai
Šviesa: Mėlyna
Efektas: Suskaldo kietus daiktus

Aprašymas

Sutratinimo kerai (Reducto) suskaldo kietus daiktus į gabalėlius. Jais lengva daiktą paversti į smulkius gabalėlius ar pelenų krūvą.

Penki balsai už nugaros sušuko: REDUCTO! Penkeri kerai penkiomis kryptimis trenkė į lentynas priešais juos; jos sprogte sprogo, šimtai stiklo rutuliukų sudužo, į orą pakilo tiek pat balkšvų figūrų, jų balsai aidėjo iš nežinia kokio senumo praeities, o aplink žiro stiklai, lakstė medgaliai...


Istorija

Nėra žinoma, kas ir kada išrado šį burtažodį. Jis daug kartų buvo naudojamas Antrajame burtininkų kare.

Tai vienas iš burtažodžių, kurių Haris Poteris mokė Dumbldoro kariaunos narius. Reducto taip pat buvo naudojamas Burtų trikovės turnyre ir grumtynėse Paslapčių departamente.

Žodžio kilmė

Lotynų kalboje reducto reiškia „sumažinti“ arba „sugriauti“.